Združenie MHD.SR
Medzinárodná konferencia
o problematike MHD v mestách SR
4. a 5. 9. 2007 - Bojnice


Fotogaléria
Zoznam príspevkov (dokumenty sú na stiahnutie)
1.R.Felcan, 7437 kB 2.R.Klinda, 175 kB 3.M.Kulich, 40 kB
4.Weber, 2340 kB 5.Z.Schimmer, 1894 kB 5/1.Z.Schimmer, 1450 kB
5/2.Z.Schimmer, 3868 kB 6.K.Kállay, 12390 kB 7.Tedom, 4090 kB
8.IRISBUS, 13910 kB 9.P.Janus, 1968 kB 10.M.Novy, 30413 kB
10:1.M.Novy, 12070 kB 9/1.P.Janus, 402 kB 11.G.Trabelssie, 73 kB
12.J.Gregor, 8171 kB 13.T.Fabor, 4849 kB 14/2.M.Tká?, 447 kB
14/3.M.Tká?, 806 kB 15.I.Korniet, 26 kB 15/1.I.Korniet, 27 kB
15/2.I.Korniet, 59 kB 15/3.I.Korniet, 74 kB 15/5.I.Korniet, 38 kB
15/6.I.Korniet, 33 kB 15/8.I.Korniet, 100 kB 15/9.I.Korniet, 147 kB
15/11.I.Korniet, 37 kB 16.Z.Hor?íková:1, 40 kB 16.Z.Hor?íková, 153 kB
17.J.Vrbovská, 83 kB 18.M.?apayová, 1292 kB 19.M.Danko, 17869 kB
20.I.Gubala, 82 kB 22.K.Kajdi, 3206 kB 22:1.K.Kajdi, 202 kB
23.M.Modransky, 12423 kB