Združenie MHD.SR
Medzinárodná konferencia
o problematike MHD v mestách SR
30. 9. 2010 - Bojnice
Fotogaléria
Zoznam príspevkov (dokumenty sú na stiahnutie)
1.Gnap, 883 kB 2.Chudý, 27 kB 3.Jurcisin, 555 kB
4.Snopek, 14017 kB 5/1.Skýva, 27 kB 5.Skýva, 298 kB
6.Gnap-Poliak, 5538 kB 7.Doxx, 496 kB 7:1.Doxx, 2867 kB
8.Vychodil, 2552 kB 9.Ro?iak, 10399 kB 10.Šestina, 73 kB
10:1.Šestina, 35 kB 11.Novotný, 6679 kB 12.P?íhoda, 31 kB
13.Gnap-Poliak, 883 kB 14.Hor?íková, 170 kB 15.Vychodil, 73 kB
16.Kasen?ák, 24266 kB 17.Juwital, 27714 kB 18.Probl.MHDCR, 83 kB
19.Matejec, 3843 kB 20.Sú?. stav_zab, 3576 kB 21.Bil?ík, 6662 kB
22.Machá?ek, 23681 kB 23.Tisovský, 733 kB 24.Uz.zmluv1, 1635 kB
25.Uz.zmluv2, 7501 kB 26.Závery_konf., 13 kB