Združenie MHD.SR

V roku 1999 ročenka nebola vydaná.