Združenie MHD.SR

Združenie prevádzkovate?ov hromadnej dopravy osôb v mestských aglomeráciách Slovenskej republiky

Olejkárska 1
814 52 Bratislava - Staré Mesto
E-mail: jergus.zdruzeniemhd@gmail.com
Vážení priatelia,
  
Pokiaľ si pozorne prehliadnete jednotlivé časti našej webovej stránky dozviete sa, že naše Združenie prevádzkovateľov hromadnej dopravy osôb v mestských aglomeráciách SR,
v skratke Združenie MHD SR píše už svoju históriu v druhej desiatke rokov od jeho založenia
v roku 1993.

Toto konštatovanie však musí byť doplnené, že zakladajúci členovia boli členovia i takéhoto Združenia bývalej ČSFR a to od roku 1990.
Snaha zabezpečovať svoj predmet činnosti predovšetkým podpora a vzájomná pomoc pri zabezpečovaní služieb vo verejnom záujme vstúpila už do tretej desiatky rokov.
Nie všetky roky činnosti prebehli bez akýchkoľvek problémov, avšak trpezlivosť všetkých členov a ich pracovné úsilie postupne dostala naše profesné Združenie na úroveň o akej sa môžete presvedčiť pri prehliadke celej stránky. 
Prajem Vám veľa trpezlivosti pri rozširovaní Vášho obzoru v oblasti služieb vo verejnom záujme pri zabezpečovaní výkonov mestskej hromadnej dopravy a prímestskej verejnej osobnej dopravy v jednotlivých mestách slovenskej republiky.
Zároveň sa tešíme na spoluprácu s Vami.

JUDr. Martin Jerguš
výkonný riaditeľ


Ing. Igor Reiprich CSc.
1993 - 2004
Ing. Ján Zachar
2004 - 2009

Ing. Peter Janus
2009 -

JUDr. Martin Jerguš
1993 -